Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacyverklaring

Webcoo verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.
We helpen je graag met eventuele vragen. Hiervoor kun je contact met ons opnemen:

Contactgegevens:
Webcoo
Julianalaan 59, 3708 BB Zeist
+31 30 6984224
https://www.webcoo.nl
avg@webcoo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Webcoo verzamelt en verwerkt persoonsgegevens die je direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het kader van het afnemen van producten of diensten, het aanmaken en gebruik van een account, het  bezoek van onze websites, het inschrijven voor een nieuwsbrief, in het kader van een sollicitatieprocedure.

Standaard persoonsgegevens die wij verwerken en die door jou actief aan ons zijn verstrekt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Voorletters
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Organisatie
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch
 • Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken en door jou actief aan ons zijn
verstrekt:

 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Webcoo verwerkt persoonsgegevens om een overeenkomst uit te voeren, als wij hier wettelijk toe verplicht zijn en om je op de hoogte te houden van onze producten.
Webcoo analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze diensten te verbeteren.

Webcoo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Naam en contactgegevens: wij gebruiken je naam en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen  dienstverlening en de levering van producten.
  Daarnaast gebruiken we deze persoonsgegevens om je te informeren over interessante aanbiedingen van producten en/of diensten van Webcoo of van derden, e.e.a. in overeenstemming met de geldende wet- en  regelgeving. Hierbij houden we rekening met je voorkeuren.
 • Betaalgegevens: wij gebruiken je betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, uitsluitend voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de gesloten overeenkomst).
 • Sollicitatiegegevens: zoals CV-gegevens, gebruiken wij uitsluitend voor de sollicitatieprocedure.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Webcoo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door  computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Webcoo) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Webcoo bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Webcoo deelt persoonsgegevens met verschillende derden uitsluitend als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijke omgang met je gegevens. Webcoo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Met wie delen wij je gegevens?

 • Persoonsgegevens worden bewaard op een cloud-server van een aanbieder binnen Europa. Deze aanbieder is ISO-gecertificeerd.
 • Gegevens op de diverse websites van Kerckebosch worden bewaard bij een hostingprovider binnen Europa. Deze hostingprovider is ISO-gecertificeerd.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Webcoo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Webcoo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen bewaard blijven. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Op onze websites worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Bij het eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van uw browser verwijderen.
Instructies hierover vindt je op deze website:
https://www.hoemoetje.com/tag/cookies-verwijderen/

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Links naar andere websites
Op de websites van Webcoo kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Webcoo draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy verklaring van de betreffende website die je bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen en overdragen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens door Webcoo en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar avg@webcoo.nl.

Webcoo wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Webcoo neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@kerckebosch.nl. Webcoo heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat je uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • Om jouw persoonsgegevens goed te beveiligen voeren wij een stringent beleid t.a.v. beveiligingsupdates van onze websites, het gebruik van wachtwoorden en bedrijfscommunicatiemiddelen.
 • Ons pand is beveiligd met alarm en camerabewaking.

 

Wijzigingen
Webcoo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van het privacybeleid.

Webcoo
04-05-2018

Route

drupal expert adres Julianalaan 59
3708 BB Zeist
drupal expert bellen 030 698 4224
drupal expert mailen contact@webcoo.nl
  KVK: 30159856
  Leveringsvoorwaarden
Verwerkersovereenkomst
Privacyverklaring
  drupal groene hosting